Skip to main content

Certificeret Dansk Instruktøruddannelse - Børne- og ungdomsinstitutioner 2019
Enrollment in this course is by invitation only

Er du interesseret i organisationsudvikling og uddannelse af høj kvalitet til dine medarbejdere? Ønsker du at forbedre dine evner til at skabe positive forandringer for udsatte og sårbare børn i hele verden? Fairstart tilbyder dig en certificeret instruktøruddannelse i at undervise i vores online træningsprogram, som er et forskningsbaseret værktøj til forbedring af omsorgen for børn, der vokser op anbragt i grupper uden deres forældre.

Om kurset

Denne uddannelse er åben for alle. For detaljer om tilmelding og invitation kontakt os via info@fairstartfoundation.com eller på tlf: +45 40 45 01 02.

SE DEN SPÆNDENDE INTRODUKTIONSVIDEO VED AT KLIKKE PLAY PÅ BILLEDET OVENFOR

Tilegnede Kompetencer

I denne spændende læringsproces, vil du:

  • Arbejde ud fra forskningsbaserede principper om tilknytningsbaseret børneomsorg
  • Lære at undervise grupper
  • Opnå kompetencer til at skabe bedre samarbejde mellem omsorgsgivere
  • Bidrage til at opbygge lokale professionelle omsorgssystemer
  • Være medskaber af dine egne og andres læringsprocesser
  • Blive en del af et internationalt instruktørnetværk

Struktur og indhold

Otte moduler guider deltagerne gennem et unikt miks af praktisk undervisning og teoretisk læring på denne online uddannelsesplatform. Platformen tilbyder en række guides, videoer og fora til støtte, kreativitet og vidensdeling de studerende imellem. Uddannelsen er klassebaseret, men er ikke begrænset af geografi, hvilket betyder, at man tager uddannelsen sammen med et hold, men man kan gøre det fra forskellige lokationer. Mellem modulerne træner hver studerende en gruppe omsorgsgivere i Fairstarts online træningsprogram (tilgængelig på vores hjemmeside). Det er dit eget ansvar at arrangere aftaler med en personalegruppe, men du får grundig vejledning i, hvordan du forbereder, udfører og evaluerer din undervisning.

Uddannelsen lever op til Den Europæiske Kvalifikationsrammes uddannelseskrav på niveau 5, og din deltagelse vil gøre dig til en attraktiv, professionel udvikler af sociale systemer for børn og unge uden forældreomsorg.

Et redskab til professionel udvikling

Processen mod at blive Fairstart instruktør er ikke kun en spændende proces for dig – de omsorgsgivere, som modtager din undervisning vil lære at udvikle konstruktive praksisser og at implementere dem på deres arbejdsplads. Forskning viser, at børn, som vokser op med veluddannede og kompetente omsorgsgivere, vil få markant højere succes - både i deres personlige, sociale og professionelle voksenliv.

Siden 2005 har Fairstart udviklet komplette træningsprogrammer, som giver omsorgspersonale de vigtige praktiske kompetencer og viden, som gør dem i stand til at drage den nødvendige omsorg for sårbare børn og unge. Instruktøruddannelsen er din mulighed for at sprede og implementere denne viden. Du kan skabe positive forandringer!

For mere information om instruktøruddannelsen, klik på ”About” nederst på siden og følg linket til vores hjemmeside. Klik ”Certified Instructor Educations” i den øverste menu og derefter "About our instructor educations". Hvis du foretrækker at læse teksterne på dansk, kan du ændre sprog i hovedmenuen ved at klikke "DANSK". Hele hjemmesiden findes derefter på dansk.

Krav

Der er ikke nogle akademiske krav til at tage uddannelsen, men det er en fordel, hvis du har interesse i at forbedre dine evner indenfor en eller flere af følgende områder:

  • Praksis i omsorg for børn og unge og særligt de sårbare og udsatte
  • Erfaring i undervisning af grupper
  • Teori og viden om udsatte og sårbare børn og unge

Den eneste praktiske betingelse for deltagelse i dette kursus er, at du arrangerer aftaler med en gruppe omsorgsgivere (og deres leder) om at arbejde med dem i tre timer hver anden uge i løbet af din uddannelse. Du skal udføre et indledende interview og seks træningssessioner samt et afsluttende interview med gruppen. Du skal også have internetforbindelse for at anvende uddannelsen og træningssessionerne.

Pris

Kontakt os via info@fairstartfoundation.com og hør nærmere.

Course Staff

Course Staff Image #1

Aut.cand.psych., specialist I børnepsykologi og tilknytningsteori, Niels Peter Rygaard